Om Værdifuld Hverdag

Der er så meget, der kalder på forældres tid og opmærksomhed, at ønskerne for eget familieliv og opdragelse let glider i baggrunden.  

På kurset gives forældre en ramme midt i en travl familiehverdag med tid til at fordybe sig i egne værdier og mulighed for at udvikle sit eget værdikompas for familielivet.  

Et styrket værdikompas kan skabe retning i opdragelsen og familielivets prioriteringer ved at pege på det, der opleves meningsfuldt og værdifuldt. På den måde kan et værdibaseret forældreskab danne modvægt til den udbredte oplevelse af utilstrækkelighed og ensomhed, der findes blandt forældre i dag og medvirke til at øge trivslen både hos forældre og børn.  

BAGGRUND FOR KURSET

Værdifuld Hverdag er et projekt under Familielaboratoriet, som er en del af den kirkelige nonprofit organisation Børne- og UngdomsOase. 

Formålet med Værdifuld Hverdag er at understøtte familiers trivsel og derigennem barnets og den unges trivsel. Kurset bygger på et kristent livs- og menneskesyn, men er for alle forældre uanset kirkelig eller ikke-kirkelig tilknytning. Kurset egner sig derfor til afvikling i en lang række kontekster: Foreninger, kirker, skoler, institutioner og i mindre grupper af forældre i private hjem.  

FORMÅL

Formålet med kurset er at hjælpe forældre til at få større bevidsthed om egne værdier, så de kan opdrage med tydelighed, større ro og mere overskud til det vigtigste.

På kursets grundkursus etableres en grundviden om værdier og forældrene guides til en bevidsthed om egne værdier gennem undervisning og øvelser. På kursets temamoduler trænes forældrenes anvendelse af værdierne i relation til konkrete emner og udfordringer i familielivet, fx om det digitale.  

Forældrekurset danner på den måde ramme om et eksistentielt dannelsesrum – det vil sige et rum, hvor forældre kan dannes og udvikles ved at reflektere og spejle sig nådefuldt i andre forældre.

MØD SKABERNE AF VÆRDIFULD HVERDAG

Værdifuld Hverdag er udviklet af Familielaboratoriets to familiekonsulenter cand.mag. Thilde Moskjær Kofod og cand.pæd. Merete Holm Dalsgaard i perioden 2020-2022. 

Jeg oplever, at forældreskabet har forandret sig i den periode, jeg selv har fået børn. Da jeg blev mor første gang for 19 år siden, var der ingen sociale medier, som disponerede mig for en masse spejling og sammenligning med andre forældre. Da jeg fik min yngste for 12 år siden, var der flere blikke på mit forældreskab i kraft af de sociale medier, højere krav til forældreinvolvering fra skole og børnehave og andre høje forventninger fra samfundet. Jeg oplever, at de ydre stemmer omkring mit forældreskab er blevet flere med tiden.

Jeg ser forældrekurset som en mulighed for, at forældre kan stikke en kæp i sit eget hamsterhjul og få tid og ro fra alle de ydre stemmer til at arbejde i dybden med værdier for familielivet. Mit håb er, at forældre vil opleve en større nåde, myndighed og frihed i eget forældreskab, og at det vil bidrage til mere trivsel og flere værdifulde hverdage i familierne

Scroll to Top