Værdifuld Hverdag

Værdier er fundamentet under hele vores liv.
Vores værdier styrer valg, følelser og handlinger, men ofte meget ubevidst.

Værdifuld Hverdag-universet skal sætte samtalen om værdier på dagsordenen hos alle danske forældre, og andre som har lyst til at være nysgerrige på, hvad ens værdier er, og hvordan de kommer til udtryk i hverdagen

Kursus

Værdifuld Hverdag er et kursus for forældre, der ønsker at leve og opdrage ud fra egne værdier og forholde sig mindre til, hvad meningsdannere, andre forældre og Google har at sige om det gode forældreskab.

Kurset kan købes til afholdelse lokalt, f.eks. af en forening, skole, institution, kirke eller andre, der har interesse i at hjælpe og støtte forældre. Har du ikke mulighed for at deltage fysisk, kan du tilmelde dig et online kursus.

Instagram

@vaerdifuldhverdag finder du en takeover profil, hvor der hver uge er en ny person, der deler glimt fra hverdagslivet – set gennem et værdifilter.

Hvad er mine værdier og hvordan kommer de til udtryk i det daglige?

Podcast

Der er en Værdifuld Hverdag podcast under opsejling.

Følg Værdifuld Hverdag på  Instagram eller Familielaboratoriet på Facebook, så du får besked, når den går i luften.

Foredrag

Familielaboratoriets konsulenter tager gerne ud med foredrag og workshops om værdier i institutioner, på skoler og i kirker.

Værdifuld Hverdag er et projekt under Familielaboratoriet. Familielaboratoriet er Børne- og UngdomsOases familiearbejde. Gennem et undersøgende, afprøvende og nytænkende samarbejde med forældre, vil vi støtte familier – og udruste kirkerne til at hjælpe familier lokalt.

Vi ønsker at styrke familielivet i en travl og til tider stresset hverdag, med ressourcer og kurser, som passer præcist til jeres familie. Læs mere om Børne- og UngdomsOase her

Shopping Cart