Om Værdifuld Hverdag

Værdifuld Hverdag er et fondsstøttet projekt under Familielaboratoriet, som er en del af den kirkelige nonprofitorganisation Børne- og UngdomsOase. Her på siden, kan du læse meget mere om Værdifuld Hverdag.

Et eventuelt overskud vil blive geninvesteret i videreudvikling af Værdifuld Hverdag og andre projekter med fokus på børn, unge og familier i Danmark. 

Projektets kerneværdier

Projektet tager afsæt i et kristent livs- og menneskesyn, konkretiseret i de tre kerneværdier: nåde, frihed og myndighed, men har ikke et forkyndende eller missionerende formål.

Nåde handler i denne kontekst om rummelighed og tilgivelse overfor os selv og andre.
Det er menneskeligt at fejle, være uperfekt og brudt, og der skal være plads til at fortælle om familielivet, som det rigtigt er, uden fordømmelse. Ingen af os kan leve op til vores egne ambitioner for forældreskabet.

Frihed er forståelsen af, at enhver har frihed til at træffe sine egne valg, herunder værdier og ståsted i livet. Den enkelte forælder skal have frihed til at opdrage på sin måde, og det enkelte barn skal have frihed til at have egne meninger og træffe valg for sit eget liv.

Myndighed handler om at tale forældrene op som den vigtigste voksen i deres eget barns liv. Den udvikling at børn i stigende grad er blevet overdraget til pædagogiske fagpersoner, samt de mange dygtige og velmenende eksperter for alle områder af familielivet, har gjort mange forældre usikre. Nogle føler sig næsten inkompetente i rollen som mor eller far.

Men hver forælder er uerstattelig for deres barn, og med projektet her ønsker vi, at forældrene igen forstår, at de er eksperterne i lige præcis deres eget familieliv!

Projektets udvikling

Da Værdifuld Hverdag startede i 2020 var formålet at udvikle et kursus til forældre med fokus på afklaring af værdier.

Tesen var – og er – at når forældre bliver bevidste om egne værdier, får de lettere ved at prioritere i hverdagen, hvilket giver overskud til en underskudsplaget forældregeneration. Men de bliver også tydeligere rollemodeller og grænsesættere for deres børn.

Undervejs i udviklingen af kurset blev det tydeligt, at samtalen om værdier er meget almenmenneskelig, men også alt for vigtig til kun at bo i et kursus.

ALLE kan have glæde af at reflektere over egne værdier og blive bevidst om, hvad der ofte ubevidst driver følelser, adfærd og moralsk kompas.

Derfor har vi bredt samtalen ud til andre platforme, og Værdifuld Hverdag som projekt er gået fra kun at være et kursus til at være et helt univers med foredrag, instagram og podcast, som løbende udvikles og udbygges.

Velkommen til et værdifuldt univers!

Medarbejdere:
Om Værdifuld Hverdag

Thilde Moskjær Kofod
Projektleder
Familie- og udviklingskonsulent
thilde@buo.dk

Foredrag

Merete Holm Dalsgaard
Familiekonsulent
merete@buo.dk

Tina Harregaard Lauridsen
Kommunikationsmedarbejder 
tina@buo.dk (På barsel)

  Anne Moesgaard Helgesen
Kommunikationsmedarbejder anne@buo.dk

Værdifuld Hverdag
Shopping Cart