Afhold kursus

Hvad er det?

Værdifuld Hverdag er et kursus for helt almindelige forældre, som ønsker at leve og opdrage ud fra egne værdier og forholde sig mindre til, hvad meningsdannere, politikere, andre forældre og Google siger. Gennem undervisning, øvelser og samtale går kursusdeltageren på opdagelse i sine personlige værdier, hvilke værdier der skal fylde i familien, og hvordan man kan give værdierne videre til næste generation. Afhold kursus for uperfekte forældre selv, eller book en kursusleder til at afholde kurset.

Hvorfor er der brug for et kursus til forældre?

Familier står med mange vilkår og udfordringer, som kan gøre forældre pressede og usikre. Formålet med kurset er at styrke forældres bevidsthed om egne værdier og værdiernes praktiske udtryk, så usikkerheden mindskes, og det bliver lettere at navigere i de mange valg, der ligger på forældres skuldre. Derved kan forældrene blive tydeligere voksne i deres børns liv, hvilket vil styrke barnets udvikling og dannelse.

Hvordan afholdes kurset?

Værdifuld Hverdag er lavet til at skulle afholdes lokalt af nogle, der er i kontakt med eller ønsker at hjælpe og støtte forældre. Det kan fx være en forening, institution, skole eller kirke. Kursusmaterialet er meget fleksibelt og lettilgængeligt. Undervisningen er på video, men suppleres af øvelser og samtaletid, som igangsættes og ledes af den lokale kursusudbyder med afsæt i den deltagermanual, der følger med.

Derudover er der masser af udrustning tilgængeligt til kursuslederne, bl.a. tidsplaner for hvert modul, tips til at sammensætte et godt kursusteam, PR-materiale samt en lukket facebook-gruppe, hvor man kan få sparring med både andre kursusledere og Værdifuld Hverdags familiekonsulenter.

Det er muligt at afholde kursus både fysisk og online. 

Hvem kan afholde kurset?

Det kræver ikke nogen særlige forudsætninger at være kursusleder på et Værdifuld Hverdag-kursus. Undervisningen er på video, og det er beskrevet i manual og ledermaterialet, hvordan hvert modul skal spænde af. Som kursusleder handler det om at lave de gode rammer – vi har sørget for al indholdet til at fylde rammerne ud.

Det vil dog være en fordel at være et team, der er sammen om afholdelsen. Bl.a. anbefaler vi at bruge gruppeledere, som kan hjælpe den gode snak i grupperne frem. Afhold kursus som et team, afhold kursus selv eller book en kursusleder.

Hvad undervises der i på kurset?

Kurset består af et grundkursus på tre moduler á to timer. Derudover kan man tilkøbe et eller flere temamoduler på hver to timer. Grundkursets tre sammenhængende moduler fokuserer på værdiafklaringen, mens temamodulerne udfolder relevante emner, hvor deltageren ser på emnet gennem sine egne værdibriller.

Læs om hvert modul, se hvem der underviser m.m. her:

Hvad koster det?

Kurset købes som en licens, der knyttes til den forening, kirke, skole, institution eller andet, der står som kursusudbyder. Licensen gælder i et år, men kan fornyes til en billigere pris.

Når du køber kurset, får du adgang til alle undervisningsvideoer, masser af lederudrustning samt 50 deltagerpakker med manualer, værdispil, plakater, notesblokke og kuglepen. Der følger også 50 manualer med hvert temamodul.

Grundkurset koster 15.000 kr.

Grundkursus + begge temamoduler koster 25.000 kr.

Købes temamodulerne enkeltvis koster de 7.000 kr. pr. stk.

Bemærkninger:

1. Vi foreslår en deltagerbetaling på 299 kr. til grundkurset, hvilket vil betyde, at man ved 51 deltagere har tjent sin investering hjem.

Ved grundkursus + temamodul, foreslår vi at forhøje deltagerprisen med 50 kr. pr. temamodul

Det er helt op til den enkelte kursusudbyder, om man vil opkræve deltagerbetaling eller ej, og kursusudbyderen fastsætter selv prisen.

2. Når kurset er købt, og man er logget ind, åbner det adgang til både at købe temamoduler enkeltvis samt deltagerpakker og manualer i pakker á 10 til rabatpris.

3. I 2022 er det muligt at købe en af Værdifuld Hverdags familiekonsulenter til at afholde kurset også uden, at man selv køber licens til kurset. Tag kontakt på info@vaerdifuldhverdag.dk for at høre mere.

Foredrag

Du finder de mest stillede spørgsmål her

Læs også her om, hvordan du deltager i kurset 

Shopping Cart