Foredrag

Familiekonsulenterne bag Værdifuld Hverdag kan også bookes til foredrag.

Her ser du et udsnit af de foredrag, de tilbyder, men du er altid velkommen til at tage kontakt, hvis du har andre emner, du ønsker et foredrag om.

Om Værdifuld Hverdag
Thilde Moskjær Kofod:

Thilde er familiekonsulent i Familielaboratoriet og projektleder for Værdifuld Hverdag.

Hun har flere års erfaring med undervisning og workshops og sammen med sin humor og et skævt blik på verden, giver hun et friskt perspektiv på familielivet og værdierne i sine foredrag.

Værdifuld Hverdag

Hvad er værdier, og hvordan har de indvirkning på vores liv og hverdag?
Hvordan kan vi i højere grad leve og opdrage i overensstemmelse med vores egne værdier, i stedet for at pejle efter og sammenligne os med, hvad andre gør?
Hvilke værdier ønsker vi at give videre til vores børn?
Hvilke værdier ønsker vi skal fylde i vores liv sammen i familien – og parforholdet?

Foredraget indeholder øvelser og samtaler i en proces, hvor hver enkelt, og hver familie, får stillet skarpt på hvilke værdier, der er de vigtigste for dem.

Sådan prioriterer du rigtigt

Mange forældre oplever, hvordan kalenderen hurtigt fyldes op. For det meste med gode og dejlige ting, som vi glæder os til, men der er også meget udefra, som kalder på væres opmærksomhed og kræver vores tid. Vi kan let ende med at blive forpustede over at få lagt hverdags-logistik-puslespillet, så det hele går op med fritidsaktiviteter, forældremøder, fester og fredagsslik. 

Til foredraget vil du blive klædt på til bedre at kunne prioritere i hverdagen med afsæt i dine egne værdier – dét, der er vigtigst for lige præcis DIG og din familie.

Foredraget kan i større eller mindre grad afvikles som workshop, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med egne værdier og prioriteringer

Det er muligt at afvikle foredragene digitalt, fx som webinar.
Prisen for at få Thilde ud og holde et foredrag er 1.800 kr.

Udover honoraret betales transport efter statens takst.
Honorar, samt betingelser og aftaler om fx aflysninger, aftales direkte med Thilde.

Når du klikker, kommer du over på Børne- og UngdomsOases bookingplatform

Foredrag

Merete Dalsgaard

Merete er familiekonsulent i Familielaboratoriet på deltid, mens hun læser en kandidat i pædagogik. Hun er en erfaren og passioneret underviser, der brænder for familieliv og opdragelse.

Børnefamilie i 2022

– tendenser og udfordringer
Hvad præger børnefamilien i 2022 – hvilke tendenser og udfordringer står forældre aktuelt overfor i opdragelse og familieliv?

Forskning tyder på, at vi aldrig har haft mere fritid og samtidig har der heller aldrig været så mange forældre, som oplever sig stressede og udtrykker udfordringer med at træde ud af hamsterhjulet.

Hvilke udfordringer står i vejen for, at vi kan leve det familieliv som opleves værdifuldt for os?

Foredraget trækker fund frem fra Familielaboratoriets forældreundersøgelse fra 2018 tilsat ny forskning omkring opdragelse og familieliv.

Værdifuld Hverdag

– sådan giver du dine familieværdier værdi i hverdagen
Mange af os arbejder med værdier og visioner på jobbet eller i skolens forældrebestyrelse, men det er de færreste, som forholder sig ligeså fokuseret til familielivets værdier og retning.

I foredraget introduceres deltagerne til værdiafklarende processer, med afsæt i spørgsmål om:  Hvad er værdier? Hvad er familieværdier? Hvordan handler jeg ud fra værdier?

Der gives forskellige konkrete værktøjer til at omsætte værdier til handling i familiehverdagen.

Kropsidealer hos børn og unge

Kropsidealer har altid forandret sig og aktuelt påvirkes kropsidealet massivt gennem de digitale medier.

I foredraget rundes spørgsmål som: Hvilken sammenhæng er der mellem kropsglæde og trivsel? Hvordan kan skolen eller hjemmet hjælpe børn og unge til at forholde sig til tidens stærke fokus på den perfekte krop? Hvordan kan vi forholde vi os til den rolle, som de sociale medier spiller ift. kropsidealer?

Dannelse og opdragelse

– hvordan videregiver vi en positiv social arv til den næste generation?
Forebyggelse af negativ social arv har i mange år været et stort politisk og pædagogisk tema i samfundet.

De senere år er der yderligere opstået stort fokus på forebyggelse af negativ social kontrol. Men hvad er egentlig en positiv social arv og hvordan kan tidens forældre forholde sig til dannelse og opdragelse i en tid, hvor identitetsmuligheder kan virke uendelige og uoverskuelige?

Det er muligt at afvikle foredragene digitalt, fx som webinar.
Prisen for at få Merete ud og holde et foredrag er 1.800 kr.

Udover honoraret betales transport efter statens takst.
Honorar, samt betingelser og aftaler om fx aflysninger, aftales direkte med Merete.

Når du klikker, kommer du over på Børne- og UngdomsOases bookingplatform

Foredrag

Læs mere om vores Instagram her

Læs mere om vores Podcast her

Shopping Cart